معنی کلمه ثکل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثکل . [ ث َ ] (ع اِمص ) بی فرزندی .