معنی کلمه یاتاقان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاتاقان . (ترکی ، اِ) یاتاغان . رجوع به یاتاغان شود.