معنی کلمه قلعه داراب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه داراب .[ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ریمله بخش حومه ٔشهرستان خرم آباد مرکز دهستان ، واقع در 18هزارگزی شمال خرم آباد و 9هزارگزی باختر اتومبیل رو خرم آباد به کرمانشاه و در جلگه معتدل و مالاریایی است . سکنه ٔ آن 300 تن ، آب آن از چشمه ها و محصول آن غلات ، صیفی ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان سیاه چادربافی و فرش بافی است . راه مالرو دارد و ساکنین از طایفه ٔ بیرالوند هستند و برای تعلیف احشام به ییلاق و قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).