معنی کلمه حسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین . [ ح ُ س َ ] (اِخ ) ابن احمد مادرائی رجوع به حسین مادرائی شود.