معنی کلمه کلاچ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاچ . [ ک َ ] (اِ) عقعق . عکة. (زمخشری ، یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاچه و کلاغچه شود.