معنی کلمه گپت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گپت . [ گ ِ ] (اِ) منج . زنبور. رجوع به گبت و کبت شود.