معنی کلمه قاسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن هبة اﷲالعساکر، مکنی به ابومحمد. از عالمان است . وی به سال 597 درگذشت . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 330 و قاسم بن علی بن حسن بن هبة اﷲ عساکر و ابن عساکر شود.