معنی کلمه بابیرس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بابیرس . [ ] (اِ) معرب پاپیروس . رجوع به پاپیروس و نشوء اللغة العربیه چ قاهره 1938 م . ص 80 شود.