معنی کلمه رؤاسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رؤاسی . [ رُ آ سی ی ] (ع ص ) بزرگ سر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).