معنی کلمه کلاته مزار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاته مزار. [ ک َ ت ِ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان زهان است که در بخش قاین شهرستان بیرجند واقع است و 146 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).