معنی کلمه جماع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جماع . [ ج َم ْ ما ] (ع ص ) جمع کننده . بسیار جمع کننده . - جماع العقاقیر ؛ داروساز.