معنی کلمه یحیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحیی . [ ی َح ْ یا ] (اِخ ) ابن احمدبن عبدالسلام بن رحمون ، مکنی به ابوزکریا معروف به عُلَمی ّ فقیه مالکی ، از مردم قسطنطنیه بود. به مصر مسافرت کرد و در مکه به سال 888 هَ . ق . درگذشت . از آثار اوست : 1- شرح الرسالة، در فقه . 2-3- تعلیقاتی بر مختصر خلیل و بخاری . (از اعلام زرکلی ).