معنی کلمه کلاته قاینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاته قاینی . [ ک َ ت ِ ی ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زهان بخش قاین شهرستان بیرجند. محلی کوهستانی و معتدل است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).