معنی کلمه کلاته عیسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاته عیسی . [ ک َ ت ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قصبه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).