معنی کلمه قلعه جوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه جوق . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان ، واقع در 8هزارگزی شمال خاوری هرسین ، مابین زازرم و حسن بقعه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 100 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد و در تابستان از کهریز اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).