معنی کلمه قلعه جوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه جوق .[ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان دیکله بخش هوراند شهرستان اهر، واقع در 25500گزی جنوب هوراند. در مسیر شوسه ٔ اهر به کلیبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 167 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).