معنی کلمه ضفاط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضفاط. [ ض ُف ْ فا ] (ع ص ) مردم فرومایه . (منتهی الارب ).