معنی کلمه خضر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خضر. [ خ ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اخضر وخضراء . منه : هم خضر المناکب ؛ ایشان بسیار فراخ و خوشحالند. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) : حاجت گفتار نیست چونکه شناسد خرد سندس خضر از پلاس عبقری از گوردین . خاقانی . دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت دامن کشان سندس خضرند و عبقری . سعدی .