معنی کلمه قلعه جوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه جوق . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گاودولی بخش مرکزی شهرستان مراغه ، واقع در 26هزارگزی جنوب باختری مراغه و در مسیر شوسه ٔ مراغه به میاندوآب . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل و مالاریایی است . سکنه ٔ آن 792 تن ، آب آن از رودخانه ٔ مردی و قنات و چشمه و محصول آن غلات و چغندر و کشمش و بادام و نخود و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه شوسه و شعبه ٔ تلفن و پاسگاه ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).