معنی کلمه دغن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دغن . [ دَ ] (ع مص ) ابرناک بودن روز. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).