معنی کلمه نظرعلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نظرعلی . [ ن َ ظَ ع َ ] (اِخ ) ابن اسماعیل شریف حائری کرمانی ، از وعاظ امامیه ٔ معاصر است ، به سال 1348 هَ . ق . درگذشت . از تألیفات اوست : انیس النفس ، لجةاللاَّلی ، هر دو در اخلاق . (از الاعلام زرکلی ج 8 ص 360) (الذریعه ج 2 ص 467).