معنی کلمه خضاض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خضاض . [ خ ِ ] (ع اِ) مرکب و سیاهی که بدان نویسند. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).