معنی کلمه زامنهوف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زامنهوف . [ م ِ هَُ ] (اِخ ) لازاروس لودویک (1859 - 1917). مخترع لغت اسپرانتو، از یهودیان لهستان بوده و در ورشو متولد شده و پیشه ٔ وی ساختن عینک بوده است . (از الموسوعة العربیه ). در فرهنگ اعلام وبستر وی کحال و لغت شناسی روسی که در ورشو به کار کحالی اشتغال داشته معرفی شده است .