معنی کلمه حسنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسنی . [ ح َ س َ ] (اِخ ) چاهی نزدیک معدن النقره است که از آن زبیده بوده است . (معجم البلدان ).