معنی کلمه قلعه پرگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه پرگ . [ ق َ ع َ ؟ ] (اِخ ) قلعه ٔ بزرگ و محکمی است و بجنگ نتوان ستدن . هوای آن گرم است . رجوع به فارسنامه ٔ ابن بلخی چ کمبریج ص 159 شود.