معنی کلمه خصیلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خصیلة. [ خ َ ل َ ] (ع اِ) پاره ٔ گوشت . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). ج ، خصائل .

گوشت ران و گوشت بازو و گوشت ذراع . (منتهی الارب ) (از لسان العرب ).

هر پی که با گوشت درشت باشد. ج ، خصیل ، خَصائِل .

موی درهم پیچیده ٔ اندک باشد یا بسیار. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).