معنی کلمه قلعه بوشکانات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه بوشکانات . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) قلعه ای است محکم در پارس . رجوع به فارسنامه ٔ ابن البلخی چ کمبریج ص 156 شود.