معنی کلمه قلعه بنی سعد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه بنی سعد. [ ق َ ع َ ب َ س َ ] (اِخ ) در غرناطه مشهور است . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 296، 298 شود.