معنی کلمه ثقیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقیب . [ ث ُ ق َ ] (اِخ ) ابن فروه . رجوع به ثقب ابن فروة شود.