معنی کلمه سلسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلسی . [ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج ، دارای 280 تن سکنه و آب آن از چشمه است . محصول آن غلات ، لبنیات ، توتون و این ده در دو محل بفاصله دوهزار متر واقع و به سلسی بزرگ و سلسی کهنه یا سفلی معروف است . سکنه ٔ سلسی بزرگ 180 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).