معنی کلمه کلاته رحمانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاته رحمانی . [ ک َ ت ِ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند محلی کوهستانی و معتدل است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).