معنی کلمه دغری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دغری .[ دَ را ] (ع مص ) ناگهان درآمدن و بدون درنگ و توقف زود برگشتن . (ناظم الاطباء). و رجوع به دَغَر شود.