معنی کلمه جالف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جالف . [ ل ِ ] (ع اِ) مرگ عام یعنی وبا. (آنندراج ).