معنی کلمه جلیسه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلیسه . [ج َ س َ ] (اِخ ) دهی است جزو بلوک پیرکوه دهستان عمارلو بخش رودبار شهرستان رشت واقع در جنوب خاور رودبارو در 18هزارگزی جنوب امام . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 670 تن . آب آن از چشمه و رود محلی و محصول آن غلات ، بنشن ، گردو، پشم ، لبنیات و عسل و شغل اهالی زراعت و گله داری است . عده ای در زمستان جهت تأمین معاش بگیلان میروند. این ده راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).