معنی کلمه نظر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نظر. [ ن َ ] (ع مص ) درنگ کردن و مهلت دادن بر کسی .

فروختن چیزی را به مهلت . (از منتهی الارب ) (آنندراج ).

نَظَر. (از متن اللغة). رجوع به نظر شود.