معنی کلمه ثئوفیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثئوفیل . [ ث ِ ] (اِخ ) ثؤفیل . اسقف انطاکیه ، یکی از آباء کنیسه . مولد او در اوائل مائه ٔ دوم میلادی و وفات او بسال 190 م . است .