معنی کلمه تاجرلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاجرلو. [ ج ِ ] (اِخ ) قصبه ٔ کوچکی است در سنجاق مرعش از ولایات حلب واقع در مغرب مرعش و مرکز ناحیه ای است که تابع مرکز لوا است . (قاموس الاعلام ترکی ).