معنی کلمه قلعه آقابیک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه آقابیک . [ ق َ ع َ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کرزانرود شهرستان تویسرکان ، واقع در 3 هزارگزی شمال باختری شهر تویسرکان و 2500گزی شمال راه شوسه ٔ تویسرکان به کرمانشاه . این ده در دشت قرار گرفته و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 1592 تن ، آب آن ازقنات و رودخانه ٔ آرتیمان و محصول آن غلات ، توتون ، صیفی ، انگور، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).