معنی کلمه فاکتور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاکتور. [ تُرْ ] (فرانسوی / انگلیسی ، اِ) عامل . (از وبستر).

حق العمل کار. (حییم ).

در اصطلاح بازار، برگهای کوچک صورت خرید جنس را فاکتور می گویند. این استعمال درست نیست .