معنی کلمه کلاته چنار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاته چنار. [ ک َ ت ِ چ ِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش نوخندان شهرستان دره گز و مرکز آن «دوست محمدبیک » است . این دهستان از 6 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده و مجموع نفوس آن 1292 تن است و قراء عمده ٔ آن قریه ٔ محمدبیک دارای 150 و امان 143 تن سکنه است . این دهستان در کنار مرز ایران و شوروی واقع است و عموماًترک زبان می باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).