معنی کلمه سلجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلجان . [ س ِل ْ ل ِ ] (ع اِ) خشکنای گلو. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).