معنی کلمه حسن خوردر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن خوردر. [ ح َ س َ خ ُ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان ولایت ، بخش حومه ٔ شهرستان مشهد در 20هزارگزی شمال باختری مشهد کنار کشف رود.جلگه و معتدل است . 33 تن سکنه ٔ شیعه ٔ فارسی زبان دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، و شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).