معنی کلمه سلبین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلبین . [ س َ ] (ع اِ) سلبین الحمیر. سلبین الحمار. نوعی خار است . (از دزی ج 1 ص 671).