معنی کلمه غبرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غبرة. [ غ َ ب ِ رَ ] (اِخ ) از دیههای عُثر از جانب یمن . (معجم البلدان ). از اعلام است . (منتهی الارب ).