معنی کلمه جلواز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلواز. [ ج ِ ] (ع اِ)پای کار و دامن بردار. (منتهی الارب ). (ناظم الاطباء).شرطی . (اقرب الموارد). ج ، جلاوزه . (اقرب الموارد).