معنی کلمه سلامج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلامج . [ س َ م ِ ] (اِ) پیکان دراز باریک . (آنندراج ).