معنی کلمه سارلی باجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سارلی باجی . (اِخ ) دهی است از دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس ، واقع در 6 هزارگزی جنوب خاوری گنبد. دشت ، هوای آن معتدل ، آب آن از رودخانه ٔ مینودشت ، و محصول آن برنج ، غلات ، صیفی و لبنیات است ، 240 تن سکنه دارد که به زراعت و گله داری اشتغال دارند. قالیچه بافی از صنایع دستی محلی زنان آن است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).