معنی کلمه دعل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دعل . [ دَ ع َ ] (ع مص ) فریب دادن . (از اقرب الموارد).

(اِ) فریب . (منتهی الارب ).