معنی کلمه خصرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خصرة. [ خ ُ رَ ] (ع اِ) کوتاهی . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).