معنی کلمه جلهوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلهوب . [ ج ُ ] (ع ص ) زنیکه زهارش کلان باشد. (منتهی الارب ).